Hướng dẫn

Tìm kiếm chủ đề

Tìm kiếm

Để tìm kiếm chủ đề với vOz:

 1. Chọn Chủ đề.
 2. Gõ truy vấn của bạn vào ô nhập liệu, thí dụ: nokia n95, ibm t61...
 3. Chọn danh mục bạn muốn tìm từ danh sách xổ xuống.
 4. Nhấn Tìm hoặc Enter để bắt đầu tìm kiếm.

Tìm kiếm nâng cao

Các tùy chọn tìm kiếm nâng cao với vOz:

 1. Tìm kiếm cụm từ
  Bao cụm từ bạn cần tìm bởi cặp kí tự nháy kép ("), thí dụ "laptop giá rẻ".
 2. Tìm kiếm với kí tự đại diện
  Kí tự hỏi (?) đại diện cho 0 hoặc 1 kí tự bất kỳ trong từ khóa.
  Kí tự hoa thị (*) đại diện cho 0 hoặc nhiều kí tự bất kỳ trong từ khóa.
 3. Chỉ định ràng buộc tìm kiếm
  Kí tự trừ (-) cho biết bạn muốn từ khóa đứng ngay phía sau không được xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 4. Chỉ định phạm vi tìm kiếm
  title: cho biết bạn muốn từ khóa đứng ngay phía sau nên xuất hiện trong phần tiêu đề.
  content: cho biết bạn muốn từ khóa đứng ngay phía sau nên xuất hiện trong phần nội dung.

Tùy chọn

Nhấn vào tùy chọn tương ứng tại khung Tùy chọn để sắp xếp kết quả tìm kiếm theo thứ tự giảm dần của:

 • Chủ đề mới nhất
 • Chủ đề xem nhiều nhất
 • Chủ đề trả lời nhiều nhất